Θεματικές ενότητες

 

Ι. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και ανθρωπολογία: Οι ανθρωπολόγοι έχουν ασχοληθεί επό μακρόν με θέματα αναπαραγωγής, γέννας και σύλληψης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών υπήρξε μια άνθηση του ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος για την αναπαραγωγή λόγω κυρίως των «νέων τεχνικών αναπαραγωγής» (υπέρηχος, αμνιοκέντηση και, κυρίως, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή). Το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συνδυάζει «κλασσικά» ενδιαφέροντα της ανθρωπολογίας για τη σύλληψη, τη συγγένεια, τον εαυτό με περισσότερο σύγχρονα που εστιάζουν στο φύλο, τη συγγένεια, τη θρησκεία, τη διαστρωματωμένη αναπαραγωγή, τη ηθική και την οικονομία σε διαφορετικά πλαίσια και σε διαφορετικές χώρες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δίνει έμφαση στις νομικές και ψυχολογικές πλευρές του φαινόμενου και υπάρχουν σχετικά περιορισμένες εθνογραφικές καταγραφές.

ΙΙ. Δι-επιστημονικά πλαίσια: Πέρα από την ανθρωπολογική της εστίαση η συγκεκριμένη έρευνα υιοθετεί μια διεπιστημονική οπτική για να εξετάσει θέματα πολιτικής, ιδιότητας του πολίτη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη σκοπιά του νομικού πλαισίου. Η σχέση της ανθρωπολογία της συγγένειας με τις νομικές σπουδές είναι ευρέως αναγνωρισμένη.

ΙΙΙ. Συγκριτικές προσεγγίσεις ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες: Ένας σημαντικός αριθμός ανθρωπολογικών μελετών εστιάζουν στη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες με αναφορά στις έννοιες της συγγένειας, τις έμφυλες διαφορές, το νομικό πλαίσιο, τις θρησκευτικές πρακτικές, τις διαφορές με αναφορά στην εθνικότητας. Οι συγκριτικές αυτές προσεγγίσεις μπορεί να υιοθετούν μια παγκόσμια προσέγγιση, να εστιάζουν σε μουσουλμανικές κοινωνίες ή να επικεντρώνονται σε ευρωπαϊκά κράτη. Μια μεγάλη μερίδα αυτών των ερευνών εξετάζει τις διαφορές στο νομικό πλαίσιο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι διαφορές επιβάλλουν ή επιτρέπουν σε ένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων να διασχίζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα σε αναζήτηση ενός περισσότερο «φιλικού αναπαραγωγικού περιβάλλοντος».