Το έργο

 

Ακρωνύμιο: (In)FERCIT

Τίτλος: «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση.»

Διάρκεια: 26/9/2012 – 25/9/2015

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βενετία Καντσά

Φορέας: Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεματικές περιοχές: Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γονιμότητα, συγγένεια, οικογένεια, νομικό πλαίσιο, θρησκεία, τεχνολογία

Κωδικός προγράμματος: 576

Χρηματοδότηση: 395.000 ευρώ

Δείτε τις σχετικές σελίδες:

Πακέτα εργασίας Θεματικές ενότητες