Ερευνητική ομάδα

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βενετία Καντσά Ερευνητική Ομάδα:

Μέλη ΔΕΠ

 • Λίνα Παπαδοπούλου
 • Ντιάννα Τράκα
 • Κώστας Κανάκης
 • Χριστόδουλος Μπέλλας
 • Πηνελόπη Τοπάλη

Συνεργάτες από άλλα ιδρύματα

 • Jeanette Edwards
 • Eugenia Georges
 • Heather Paxson
 • Δέσποινα Ναζίρη
 • Θεόδωρος Τροκάνας
Μεταδιδακτορικοί/ές φοιτητές/ήτριες

 • Αίγλη Χατζούλη
 • Βασιλική Κόκοτα
 • Giulia Zanini
 • Ήβη Δασκαλάκη

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/ήτριες

 • Άσπα Χαλκίδου
 • Πηγή Καραβία
 • Βίλυ Χατζηγιάννη

Εξωτερικοί συνεργάτες

 • Στέλλα Αράπογλου
 • Albert-Dicran Matossian