Παρουσίαση ομάδας

 

Διευθύντρια: Βενετία Καντσά, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια.

Μέλη:

  • Βενετία Καντσά, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  • Ντιάνα Τράκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  • Kώστας Κανάκης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και μέλος του  ερευνητικού προγράμματος (ΙΝ)FERCIT
  • Χρίστος Μπέλλας, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και μέλος του  ερευνητικού προγράμματος (ΙΝ)FERCIT
  • Παναγιώτα-Τουλίνα Δέμελη, διδάκτωρ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  • Αίγλη Χατζούλη, διδάκτωρ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα (IN)FERCIT
  • Άσπα Χαλκίδου, υποψήφια διδάκτωρ κοινωνικής ανθρωπολογίας Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και  και ερευνήτρια στο πρόγαμμα  (IN)FERCIT
  • Πηγή Καραβία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και ερευνήτρια στο πρόγαμμα  (IN)FERCIT
  • Βίλυ Χατζηγιάννη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και και ερευνήτρια στο πρόγαμμα (IN)FERCIT