Εργαστήριο μελετών οικογένειας και συγγένειας

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το Εργαστήριο Mελετών της Οικογένειας και της Συγγένειας (EMOΣ) ξεκίνησε με σκοπό την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας σε γενικά και ειδικά θέματα της οικογένειας και της συγγένειας, τόσο στο προπτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα στα ακόλουθα πεδία:

  1. δομές της συγγένειας
  2. γενεαλογική έρευνα
  3. οικογένεια, αναπαραγωγή και υγεία
  4. οικογένεια, κοινωνικός αποκλεισμός και μετανάστευση
  5. ανθρωπολογία της παιδικής ηλικίας
  6. συγκρότηση Bάσεων Δεδομένων

Δείτε τις σχετικές σελίδες:

Παρουσίαση εργαστηρίου Παρουσίαση ομάδας