Συνέδρια

 
(IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES, 28-30 May 2015, Mytilene, Lesvos Greece (University Hill, Geography building)
 
Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα