Μεταβαλλόμενες Σχέσεις

 

Download:

 

(IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES, 28-30 May 2015, Mytilene, Lesvos Greece (University Hill, Geography building)

(IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES, 28-30 May 2015, Mytilene, Lesvos Greece (University Hill, Geography building)

The Lab of Family and Kinship Studies, Department of Social Anthropology and History, University of the Aegean, Greece within the framework of the research program (In)FERCIT organizes the international conference: (IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ART.

 
Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Το ερευνητικό πρόγραμμα (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και...

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Στα πλαίσια της έρευνας (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και...

 

3η Συνάντηση εργασίας 31 Ιανουαρίου 2014

Εισαγωγικά σχόλια και παρουσιάσεις νέων συνεργατών 9.00 – 9.30 Βενετία Καντσά Εισαγωγικές...