Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση» διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα» στις 30 και 31 Μαίου στη Μυτιλήνη.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις πολιτισμικές/κοινωνικές μετατοπίσεις και αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πεδίο της συγγένειας ύστερα από την είσοδο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δύο κεντρικούς ερευνητικούς άξονες: α) τις διαφοροποιήσεις στις έννοιες της συγγένειας, της συσχετικότητας, της γονεϊκότητας και του εαυτού στα πλαίσια κοινωνικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών, β) τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στο χώρο των αναπαραγωγικών τεχνολογιών με αναφορά στο φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ηλικία, τη θρησκεία, την εθνικότητα.

Συγκεκριμένα θα μας απασχολήσουν τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι αναπαραγωγικές τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται;
  • Πώς έχουν επηρρεάσει τις συγγενικές και έμφυλες σχέσεις;
  • Τι είδους αλλαγές έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο;
  • Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και των κρατικών πολιτικών;
  • Πώς γυναίκες και άνδρες που έχουν οι ίδιες/οι την εμπειρία της υποβοηθούμενης ανπαραγωγής αντιλαμβάνονται, κατανοούν και αντιδρούν σε αυτές τις νέες δυνατότητες;
  • Ποιες διαφορές συναντάμε με όρους φύλου, σεξουαλικότητας, ηλικίας, θρησκείας, ή εθνικότητας;

Κατεβάστε/δείτε το πρόγραμμα πατώντας εδώ.

iatriki_kai_texnologia_afisa

Φωτογραφίες από το συνέδριο:

vlcsnap-2014-08-30-20h04m27s207 vlcsnap-2014-08-30-20h09m49s173 vlcsnap-2014-08-30-20h30m00s8 vlcsnap-2014-08-30-20h50m27s237 vlcsnap-2014-08-30-21h33m07s232 vlcsnap-2014-08-30-22h02m33s210 vlcsnap-2014-08-31-19h05m58s42 vlcsnap-2014-08-31-19h08m36s52