Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

 

Στα πλαίσια της έρευνας (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση» επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε με γυναίκες/άνδρες που έχουν έρθει οι ίδιες/οι σε επαφή με τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ανεξάρτητα από την επιτυχία ή όχι της προσπάθειας.

Μέσα από τη συμπλήρωση ενός ανώνυμου κλειστού ερωτηματολογίου (διάρκειας 30 λεπτών) θα θέλαμε να προσεγγίσουμε τις νοηματοδοτήσεις που αφορούν τη γονεϊκότητα, τη χρήση των νέων τεχνολογιών αναπαραγωγής και τις νέες μορφές συγγένειας και δημιουργίας οικογένειας.

Όσες/οι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην έρευνα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο από το παρακάτω link και να μας το στείλετε συμπληρωμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση kinlab@sa.aegean.gr

Για τυχόν απορίες/ερωτήσεις/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος Βενετία Καντσά στην ηλεκτρονική διεύθυνση vkantsa@sa.aegean.gr ή με το Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας στο τηλέφωνο 2251036314 και την ηλεκτρονική διεύθυνση kinlab@sa.aegean.gr

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο:

Ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

 

(IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES, 28-30 May 2015, Mytilene, Lesvos Greece (University Hill, Geography building)

(IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES, 28-30 May 2015, Mytilene, Lesvos Greece (University Hill, Geography building)

The Lab of Family and Kinship Studies, Department of Social Anthropology and History, University of the Aegean, Greece within the framework of the research program (In)FERCIT organizes the international conference: (IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ART.

 
Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Το ερευνητικό πρόγραμμα (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και...

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Στα πλαίσια της έρευνας (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και...

 

3η Συνάντηση εργασίας 31 Ιανουαρίου 2014

Εισαγωγικά σχόλια και παρουσιάσεις νέων συνεργατών 9.00 – 9.30 Βενετία Καντσά Εισαγωγικές...