3η Συνάντηση εργασίας 31 Ιανουαρίου 2014

 

Εισαγωγικά σχόλια και παρουσιάσεις νέων συνεργατών

9.00 – 9.30 Βενετία Καντσά Εισαγωγικές παρατηρήσεις

9.30 – 10.15 Giulia Zanini From and beyond Italy. The challenges of transnational assisted reproduction

10.15 – 11.00 Ήβη Δασκαλάκη “Η ερευνητική μου εμπειρία και η ερευνητική πρόκληση του (In)fercit”

11.00 – 11.30 Διάλειμμα για καφέ/τσάι

Ποιοτική έρευνα

11.30 – 12.15 Αίγλη Χατζούλη Μεθοδολογικά σχόλια και πρώτες σκέψεις από το πεδίο

12.15 – 13.00 Πηγή Καραβία Αφηγήσεις για την (υπο)γονιμότητα στη Λέσβο

13.00 – 13.30 Διάλειμμα για καφέ/τσάι

13.30 – 14.15 Βίλυ Χατζηγιάννη Αφηγήσεις για τη μητρότητα. Συνομιλώντας με γυναίκες μουσουλμάνες της Ξάνθης

14.15 – 15.00 Άσπα Χαλκίδου Ομόφυλη γονεϊκότητα: συνεντεύξεις με ομόφυλες γυναίκες και άντρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

15.00 – 16.00 Διάλειμμα για φαγητό

Ποσοτική έρευνα

16.00 – 17.00 Χρίστος Μπέλλας και Βενετία Καντσά Ερωτηματολόγια ποσοτικής έρευνας: Τρόπος και διαδικασία διανομής τους

Διαδικαστικά

17.00 – 18.00 Συμμετοχή στο συνέδριο της EASA 2014 στο Ταλλίνν, επόμενες συναντήσεις, διοργάνωση ημερίδας