2η Συνάντηση εργασίας 7-8 Οκτωβρίου 2013

 

Δευτέρα 7/10 18.00-22.00

Ποσοτική έρευνα

18.00 – 20.00 Χρίστος Μπέλλας και Ντικράν Ματοσιάν: Παρουσίαση κλειστού ερωτηματολογίου (ΕΕ 1.3) – Συζήτηση
20.00 – 20.30 Διάλειμμα για καφέ/τσάι

Ενημέρωση Ι

20.30 – 21.00 Αίγλη Χατζούλη: Γενετική και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
21.00 – 21.30 Ντιάννα Τράκα: Ενημέρωση για τη συμμετοχή στο συνέδριο της EASA & AAA 2013 (Tarragona Ισπανίας, Ιούνιος 2013)
21.30 – 22.00 Βενετία Καντσά: Ενηνέρωση για τις Ενότητες Εργασίας καθώς και για τη συμμετοχή στα συνέδρια της ESHRE (Λονδίνο, Ιούλιος 2013) και του WP 4 Families and Societies (Πάδοβα Ιταλίας, Σεπτέμβριος 2013)

Τρίτη 8/10 11.00-17.00

Ποιοτική έρευνα

11.00 – 11.30 Βενετία Καντσά: Ιστορία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα (ΕΕ 2.1) – Συζήτηση
11.30 – 13.00 Άσπα Χαλκίδου: Ποιοτική έρευνα: Συνεντεύξεις με ζευγάρια λεσβιών στην Αθήνα (ΕΕ 2.2) – Συζήτηση
13.30 – 14.00 Διάλειμμα για καφέ/τσάι
14.00 – 15.30 Bίλυ Χατζηγιάννη: Ποιοτική έρευνα: Συνεντεύξεις με γυναίκες μουσουλμάνες στη Ξάνθη (Ενότητα εργασίας ΕΕ 2.3.) – Συζήτηση
15.30 – 16.30 Διάλειμμα για φαγητό

Ενημέρωση ΙΙ

16.30 – 17.00 Βενετία Καντσά: Τα επόμενα βήματα
17.00 – 18.00 Πηγή Καραβία: Πρακτικά ζητήματα και θέματα διαχείρισης