Κώστας Κανάκης

 

Ο Κώστας Κανάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Γλωσσολογία στο University of Chicago ως υπότροφος Fulbright. Στη συνέχεια δίδαξε στo Πανεπιστήμιo Princeton καθώς και στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας  και της ανθρωπογλωσσολογίας. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007) και (συν)επιμελητής δύο συλλογικών τόμων για ζητήματα γλώσσας και σεξουαλικότητας (2010, 2011).