Καλωσήρθατε

 

ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES

Kαλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του (In)Fercit, ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αριστεία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η έρευνα έχει ως αντικείμενo τη λεπτομερή εθνογραφική καταγραφή των εννοιών, πρακτικών, πολιτικών και τεχνολογιών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, τη σύνδεσή τους με νομικά θέματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν στην (υπο)γονιμότητα και την αναπαραγωγή, και τη σύγκριση με αντίστοιχες έρευνες που γίνονται σε γειτονικές (Ευρωπαϊκές και μη Ευρωπαϊκές) χώρες -συγκεκριμένα την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Τουρκία, τη Κύπρο και το Λίβανο.

Ακρωνύμιο: (In)FERCIT

Τίτλος: «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση.»

Διάρκεια: 26/9/2012 – 25/9/2015

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βενετία Καντσά

Φορέας: Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεματικές περιοχές: Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γονιμότητα, συγγένεια, οικογένεια, νομικό πλαίσιο, θρησκεία, τεχνολογία

Κωδικός προγράμματος: 576

Χρηματοδότηση: 395.000 ευρώ

 

 

(IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES, 28-30 May 2015, Mytilene, Lesvos Greece (University Hill, Geography building)

(IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNOLOGIES, 28-30 May 2015, Mytilene, Lesvos Greece (University Hill, Geography building)

The Lab of Family and Kinship Studies, Department of Social Anthropology and History, University of the Aegean, Greece within the framework of the research program (In)FERCIT organizes the international conference: (IN)FERTILE CITIZENS: ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL CHALLENGES OF ART.

 
Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Το ερευνητικό πρόγραμμα (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και...

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Στα πλαίσια της έρευνας (In)FERCIT «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και...

 

3η Συνάντηση εργασίας 31 Ιανουαρίου 2014

Εισαγωγικά σχόλια και παρουσιάσεις νέων συνεργατών 9.00 – 9.30 Βενετία Καντσά Εισαγωγικές...